1. Quy định chung

Khi bạn truy cập vào website https://wholist.vn/ có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này.

2. Từ chối đảm bảo

Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin để độc giả tham khảo, chúng tôi không phải là người cung cấp sản phẩm, dịch vụ,… Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát, tổn thất nào từ phía các bạn hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website https://wholist.vn/ và sử dụng các dịch vụ, kể cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các thông tin, dịch vụ với tất cả sự rủi ro.

 3. Thay đổi điều khoản sử dụng

Wholist có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào và sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước với bạn. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

4. Bản quyền và thương hiệu

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Wholist hoặc bên thứ ba cấp phép cho Wholist. 

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của Wholist và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

5. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Wholist cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền theo cú pháp sau đây: “Trích nguồn: Link bài viết wholist bạn muốn chia sẻ “

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

6. Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Wholist luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Wholist thông qua email wholist.vietnam@gmail.com

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Wholist và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Wholist có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.